Pahinang Titulo Ebento sa Kokusai Koryu 

 
 
 Ang FILS ay may iba't ibang ibento, Intercultural na mararanasan na mga ibento.
 
 Mga hapon at dayuhan bawa't isa na may iba't ibang kultura ay magkakaroon ng pakikipagsalo
 ,at ang bawa’t isa ay makikilala.
 
 Ito ay tatawaging Intercultural symbiosis na pinakaunang hakbang.
 
 Huwag na tayong mag-isip ng malamim halinang makipagsaya sa relasyong pang-internasyonal.
 
 Matutunghayan ang schedule ng ibento sa mga sumusunod na impormasyon
 
  FILS dayori isyu ng Abril, Hulyo, Oktubre at Enero
  Kouho Fuji tuwing ika-5 araw, at ika-20 araw ng buwan
  FILS homepage blog (palagi)
  
 
 UTA ★ GOE
 
 
 
 Grupo ng relasyong pangkultura, pang proyekto at administrasyon
 
 Mga awitin sa buong mundo、tugtugin, sayaw, magsanay habang manood at nakikinig
 Galing sa ibang bansang matamis na kainin at inumin habang may kasayahan
 Pambansang komunikasyon ay masayang ginaganap.
 
 Traditional na musika,, sayawin ng Hapon , ay may oras na ginagawa din.
 Dalawang beses sa isang taon, Spring season at Fall season ay ginaganap.
 
 Pag aapply ay di na kinakailangan.
 
 Hanggang sa ngayon, ang Thai, China, Peru, Indonisia, Brazil, Philippines, Russia at iba pang mga awit at sayaw ay masayang ginaganap.
 Paligsahan ng UTA *GOE ay ginanap din
 Pagtugtog ng Japanese Koto, Japanese Tea, pagsuot ng Japanese Kimono at kultura ng Japan ay ipinakikilala.
 
 
 
 Kahanga hangang tugtugin na instrumento ng Pilipinas.
 
 
 
 Musikal na instrumento ng Monggol , Pagtugtug ng Hitoukin.
 
 
 
 Sayaw ng Peru, pangkasuotan na mayroong kakaibang disenyo
 
 
 
 Karanasan sa breathing exercise ma re- refresh ang mind at body.
 
 
 
 Tradisyonal na sayaw ng Indonisya mula sa Bali..nakakaaliw
 
 
 
 Pagtugtog ng “koto”,ipinakilala
 
 
 
 Sayaw ay ipinakilala din
 
 Unang bilang ng pagtitipon ng iba't ibang bansang pangkultura at mga kinagawian,
 komunikasyong pang Internasyonal.
 
 
 
 
 
 Pang taunang kasayahan.
 

 
 
 Cultural Affair Department na pang Internasyonal “ Potluck Party”
 
 
 
 Mga tradisyonal na palabas ng Hapon tulad ng sayaw at awit tugtugin ay ginaganap,
 ganon din ang mga sayaw at tugtugin ng iba't ibang bansa.

 
 
 
 Sayaw na Hawaiian walang pagbabagong panahon
 
 
 
 Sayaw ng Pilipinas kahanga hangang pose
 
  
 
 Sayaw ng Peru matingkad na kulay na kasuotan
 
 Taun taon ang mga sumasali dito ay nagsusuot ng kani- kanilang mga pambansang magagandang kasuotan na nagbibigay kasiyahan sa ginaganap na pagsa salo- salo.
 Ang kunsiderasyon ng “potluck” party ay magbibigay kasiyahan sa inyo ng ibat ibang pagkain gaya ng mga matatamis na pagkain, snacks inumin at iba pa….
 
 
 Ito ay Libre:
 Walang kinakailangang bayaran
 Pero kailangang magdala ng sariling pagkain para i-share sa mga dumalo
 Disyembre : Pang taunang kasiyahan huwag kaligtaan
 
 
 
 
 
 Piyesta ng Fuji Kaguya Hime
 Pang publikong presentasyon
 

 
 
 Simula ng magkaisa ang Fujikawa noong 2010 ang Fuji Kaguya Hime Festival.
 Maraming mga booth at kiosk sa kalye na nagbibigay sigla sa piyesta.
 
 Tanging FILS lang din ang sumali sa pang ♪Internasyonal na grupo Fuji City bilang TEAM FILS.
 Ang festival ay ginaganap sa Aoba street s harapan ng Rose Theater na binubuo ng 2000
 residente na may kanya kanyang grupo na nagpapakita ng mga pang lokal na sayaw sa Fuji 。Fujibayashi at Fuji Samba.
 
 FILS TEAM sa ngayon na may miyembro mula sa ibat ibang bansa ay masayang sumasayaw sa kani kanilang kasuotan 2010
tumanggap ng award bilang pinakamasigla.
 2011tumanggap ng award bilang pinaka magandang kasuotan
 Sa susunod na taon gusto nyo bang sumali TEAM FILS festival?
 
 2010 TEAMFILS “as full of energy team”
 
 
 
 mga trainees mula sa ibang bansa ay sumali din
 

 
 "ang lahat ay masaya"
 
 Sa susunod na taon gusto nyo bang sumali sa TEAM FILS festival?
 
 
 
 
 
 Pag-aaral sa pambahay na luto ng Hapon
 
 
 
 Sponsored mula sa Cultural Affairs Department for Foreigner
 
 
 Paanong gamitin at iluto ang mga sangkap ng Hapon
 Gusto kong matuto ng pangtahanang lutuin ng Hapon.
 
 Mga banyagang nais mapalawak ang inyong kaalaman ,gusto niyo bang sumali?
 Ang aming propesyonal na guro ay malumanay na magtuturo sa magandang paraan kung paano
 lutuin ang banyagang pagkain ng Hapon.
 Mga pagkain na ginawa noon:
 Chawan Mushi (Egg custard) Shirashi Sushi,Oyakodonbori,(chicken and egg on rice),Tempura,
 Norimaki (Rolled Sushi), Niku Jaga, ( Meat and Potatoes),Takikome gohan, (cooked rice),Mame Gohan, (Beans Rice),Steamed Shiromi Sakana etc….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Magluto ng pagkaing Hapon at imbitahin ang pamilya at kaibigan?
 Ang lahat ay magugulat!
 
 
 
 
 
 Speech contest
sa salitang hapon

 
 
 
 
 
Sabay ang umpisa ng FILS
 Mga banyaga na ang pangunahing salita ay hindi Hapon, pagtatalumpati ng Wika.

 
 Yoshiwara Rotary club ang may panukala at sinusuportahan ng FILS.
 Ang mga boluntaryo ay parating tumutulong sa pinagdadausan ng mga ibento.
 
 
 “Tumutulong ang mga boluntaryo sa resepsyon, paghahanda,at administrasyon.”
 “Kami ay mga boluntaryo”
 
 
 “Ang emcee ay boluntaryo din”
 
 
 Sa Marso ang umpisa ang pagtanggap ng mga mag aaply,
 depende sa tema at ang mapilpili sa unang pagsisiyasat na 12 katao ang siyang maglalaban sa araw ng pagtatalumpati.
 Ang mga lalahok ay mayroon din premyong makukuha.
 Magmula Elementarya hanggang sa mga sinyor.
 
 Sa mga baguhan lamang na nakatira sa Japan hanggang sa mga matagal na rin nakatira sa Japan.
 Mga banyagang iba't ibang lugar at kapaligiran nanggaling,
 magsasalita sa wikang Hapon ng kanilang mga opinion.
 Taon taon ang mga nilalaman ng talumpati ay nakakawili,
 
 
 
 "Kahit na Elementarya ay magaling magsalita sa wikang Hapon.
 
 
 
 “Mga magsasalita at tagahatol”
 
Mga Hapones halinang makinig sa mga opinyon ng mga banyaga.
 Mga banyaga halinang magpahayag sa iyong opinyon?
 Ang pakikinig sa opinyon ng bawat isa ay unang hakbang sa internasyonal na pakikihalubilo
 
 
 
 “Maraming mga nakadalo upang makinig sa talumpati”
 
 
 
 
 
 
 Internasyonal Relasyong Eksposisyon
 
 
 
 
 Sa Fuji shi taon taon ginaganap ang malaking ibento na tinatawag na Internasyonal Relasyong Eksposisyon sa
Fuji san Messetuwing Pebrero,
 at maraming mga banyaga ang mga dumadalo,
 at nagiging makulay ang selebrasyong ito na pang Internasyonal.
 
 Ang mga malalapit na lugar sa Fuji shi na organisasyon pang internasyonal ang mga gawain ay ipinapaalam,
 nag didisplay at mga mga pagkain at mga kalakal ng ibat ibang bansa na nabibili.
 
 
 May mga presentasyon din ang mga mamamayan na mapapanood gaya ng mga sayaw awitin at drama ng ibat ibang bansa.
 
 
 Sa FILS sa kooperasyon ng mga abogado ng Fuji,
 tumutulong para sa mga banyaga na puwedeng kumunsulta na walang bayad
 
 Pagkuha ng VISA
 Internasyonal na kasal
 Internasyonal na kasal
 Kumukunsulta sa mga problema tungkol sa trabaho.
 
 
 “Abogado ng imigrasyon libreng pangungunsulta”
 Malaking ibento at pagdiriwang na gaganapin dito sa Fuji shi ,
 halina tayong dumalo
 
 
 
 
 Mayroon din mga ibento na nakaraan ang FILS.
 
 .Pakikipag partisipasyon sa Fuji Fukushi Matsuri.
 Barbeque ng Brasil, nagtinda ng shuuhasko,at nagpakita rin ng sayaw ang Peru.
 
 Rainbow Week
 Bakasyon sa tag-init ,pagpapakilala ng Kultura ng ibang bansa at ibento rin ng Internasyonal ay mararanasan.
 
 HALLOWEEN
 Mga bata sa Elementarya ay kasama sa Amerikan na piyesta at naranasan din ang haloween.
 Iba't ibang kasuotan sa pagbabalatkayo,
 sa tulong ng lahat na taga Yoshiwara honcho shotengai ay nagging masaya ang TRICK or TREAT
 Piyesta ng Gion Yoshiwara
 Nagsuot ng mga “Yukata” ang mga banyaga.
 
 Tsaang pagtitipon ng Alemanya
 Pagpapakilala sa kultura ng bansang Alemanya at pagtitipon na may inuming tsaa ng Alemanya.
 
 Serya sa pagsasalita ng iba’t ibang banyagang wika.
 Salitang Persian, Korean, Espanyol,at Tsina
 Pakikisalamuha at pakikipag-usap sa Internasyonal na relasyon sa Hapon at mga taga ibang bansang lugar.
 
 
 Ang FILS ay sa mga darating na panahon ang mga boluntaryo sa panibagong ibento,
 suhestyon,proyekto administrasyon ay ikinagagalak naming tatanggapin.