Pagaaralng Nihonggo para sa mga dayuhan

 
 
 Sa FILS, mayroong klase para sa mga dayuhan kung saan maaring mapagaralan ang wikang hapon.
 
 Mula bata hanggang matanda
 Pansariling pag-aaral o pang grupo
 Sa mga dayuhang baguhan pa lamang sa wikang Hapon hanggang sa mga marunong nang magsalita.
 Para sa mga taong nais matutong magsulat
 Para sa mga taong gustong kumuha ng pagsusulit sa pagsasanay ng wikang Hapon
 Depende sa inyong layunin ang kursong pag-aaralan
 
 Ang batayan ay 「Mag- aaral ng wikang Hapon na Nihonggo ang pag-aaralan」
 Ang magtuturo ay ang mga rehistradong boluntaryong nakatapos nang makakuha ng 「Nihonggo Volunteer Beginners Course.」
 
 
 Pumunta lamang sa FILS kung nais magpatala.
 
 
 
 Pag-aaral ng Nihonggo
sa FILS

 
 
 
 May isa o dalawang mag-aaral na tuturuan ng isang Boluntaryo.

 Ang 10 beses na pag-aaral ay nagkakahalaga ng 2,000 yen ,ito ay may isa hanggang isat kalahating oras na nilalaman.
 Maipagpapatuloy ang pag-aaral kung humiling na ipagpatuloy.
 
 Ang mag-aaral ay makakapili ng araw at oras na nais nito.
 Maaari rin makasama sa pag-aaral ang pamilya at kaibigan.
 
 Mula bata hanggang matanda
 Mga nag-uumpisa at hanggang mga marurunong na.
 Ibabase sa lebel ng mag-aaral
 
 Ang unang gagawin ay magparehistro sa FILS
 Hahanapan ka ng boluntaryong magiging angkop sa iyong ninanais na araw at oras.
 Tatawagan ka pag may nahanap nang boluntaryong magtuturo.
 Ang unang pagkikita ay para makilala muna ang bawat isa.
 Pag-uusapan din ang magiging iskedyul,at kung ano ang nais mong pag-aralan
 Sa umpisa ng pagpasok ay magbibigay na rin ng 2,000 yen bayad para sa mga gagamiting mga materyales.
 
 Kung hindi makakapasok sa araw ng pagtuturo ,maaari lamang na ipaalam sa guro o sa FILS ,gayun na rin kung mahuhuli sa oras. 
 
 
 "Ako rin ay nag-aaral ng Nihonggo”


 
 "Isa isa ang aralin kaya madaling makasunod sa iskedyul.”


 
 ”Nag-aaral ako sa pagsulat ng Hapon.”


 
 "Nag eenjoy ako sa pag-aaral."
 "Nahihirapan ako sa aking pag-aaral."
 
 
 
 "Mahirap pag-aralan ang mga pangalan ng mga lugar sa Hapon."
 →Mapa ng Hapon
 
 
 
 "Kasama kong nag-aaral ang aking pamilya at kaibigan”
 
 
 "Mura na ang 2 libong yen sa 10 liksiyon “
 
 
 
 “Ang pinag aaralan ko ay para sa eksamin ng Nihonggo noryoku shiken”
 
 
  
 
 Tanoshii nihonggo
1 at 2
 
 
 
 
 
 Klase ng grupo ng mag-aaral ng nihonggo
 
 Pinag-aaralan ko ang mga kinakailangang pang-araw araw na gamit na salita sa Hapon.
 2 libong yen para sa sampung liksyon.
 Tunghayan sa FILS blog ang mga susunod na pangyayari.
 
 
 “Maa’m yoroshiku onegaishimasu”
 
 
 
 ” Kasama rin ang titser na taga suporta”
 
 
 
 “Ang lahat ay masaya”
 
 
  
 
 Pagpasok para sa
Bolantyang pag-aaaral ng Nihonggo para sa pagpapalawak ng kaalaman

 
 
 
 
 Ito ay para sa pagsasanay ng mga boluntaryong magtuturo ng Nihonggo para sa mga dayuhan.
 
 Ang mga magtuturo ay marami ng kaalaman,at magalang nila itong ituturo sa iyo.
 Kahit na hindi ka marunong magsalita ng ibang wika ay walang problema.
 Kahit na walang karanasang tumira sa ibang bansa ay ayos lamang.
 Ito ay sa pagtuturo ng Nihonggo kaya, sinumang nais magturo ng Nihonggo ay inaanyayahan.
 Halinang magturo ng Nihonggo sa pamamagitan ng pang Internasyonal na relasyon.
 
 Dalawang libong yen ,kabayaran at para narin sa mga materyales.
 Sa isang Linggo 1 beses at isang oras at kalahati ang pagtuturo na may 10 beses.
 Sa isang taon ito ay dalawang beses ginaganap.
 Ang lugar ay Fuji-shi Koryu Plaza
 Matutunghayan ito sa FILS at Kouho Fuji
 Kung marami ang nais pumasok,magkakaroon ng pilian.
 Pagkatapos ng pagsasanay,maaari lamang na maging boluntaryo sa pagtuturo ng Nihonggo para sa mga dayuhan.
 
 Magtungo lamang sa FILS para sa mga katanungan at aplikasyon.
 
 
 ”Marami ng karanasan sa pagtuturo ang mga guro na magtuturo.
 
 
 
 ”Seryoso ang mga mag-aaral”
 
  
 
 Kurso sa pagsasanay
ng mga magtuturo
ng Nihonggo

 
 
 
  Pagkatapos ng kurso ng pagsasanay, may naiibang katangian at meron ng karanasan sa pagtuturo na boluntaryo ay may mga pagsasanay pa na mga makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman.
 

 

 Aktibidad at idea mga nakakatuwang leksiyon na hindi nakakainip ito ay pag-aaralan.
 Mga magtuturo at mga titser bawa’t isa ay magtuturuan,may pagsulong.
 Mag-uusap ang mga kaparehong boluntaryo tungkol sa mga hinaharap na problema at alalahanin.
 
 Sa isang taon may isang beses na pagppupulong.
 Matutunghayan ito sa FILS dayori at Kouho Fuji.
 
 
 "Ang mga guro na nagtuturo ng Nihonggo ay parating seryoso”
 "Maaasahan si K na tagapagsalita na guro”
 
 
 "Para sa madaling pag-unawa sa pag-aaral,at masayang leksiyon,nag-aaral din ang guro”